ATB-SPACE-HD

Po krótkiej i bardzo rzeczowej rozmowie z właścicielem klubu "Space" w Warszawie zostaliśmy poproszeni o nagłośnienie koncertu gwiazdy europejskich parkietów - Andre Tannebergera - ATB

Ze względu na wielkość klubu i charakter imprezy zdecydowaliśmy po raz pierwszy w Polsce zaprezentować publicznie nasz największy system nagłośnienia – HD. Zestaw składający się z 6xHD-MH, 6xHD-BB, 2xHD-FR, 15xCFU-A3, 2xCRED 2-4 Mk2 i 2xCRED 2-6 Mk2 spowodował „małe trzęsienie ziemi” w centrum Warszawy.

galeria zdjęć ...

Copyright (C) 2010 OHM Polska. Wszystkie prawa zastrzeżone